Tên sản phẩm: TẤM GIẤY COOLING PAD

Mã sản phẩm: GIẤY VN/ TQ

Giá: 670,000đ

Sản phẩm khác

icon