108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Dư án
 
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi I-9132
Model: I-9132
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 1,5 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Vải + Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building BPT
Model: BPT
Lưu lượng: 150~550 m3/h
Cột áp: 100~150 Pa
Công suất: 20~40 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building APC
Model: APC
Lưu lượng: 100~300 m3/h
Cột áp:
Công suất: 12~18 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building APB/ASB
Model: APB/ASB
Lưu lượng: 300~1200 m3/h
Cột áp:
Công suất: 24~48 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building APT
Model: APT
Lưu lượng: 300~1200 m3/h
Cột áp:
Công suất: 24~48 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite FT-35
Model: FT-35
Lưu lượng: 2500 ~ 58342 m3/h
Cột áp: 186 ~ 361 Pa
Công suất: 0,25 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite FT-30C
Model: FT-30C
Lưu lượng: 2500 ~ 27750 m3/h
Cột áp: 40 ~ 134 Pa
Công suất: 40 ~ 134 Pa
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite PP4-72
Model: PP4-72
Lưu lượng: 565~18213 m3/h
Cột áp: 126~1578 Pa
Công suất: 0.75~7.5 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite BJT
Model: BJT
Lưu lượng: 1500~35000 m3/h
Cột áp: 290~1760 Pa
Công suất: 1.1~30 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt hướng trục POG
Model: POG
Lưu lượng: 905~87586 m3/h
Cột áp: 72~893 Pa
Công suất: 0.09~22 Kw
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt hướng trục T30C
Model: T30C
Lưu lượng: 8460 m3/h
Cột áp:
Công suất: 1,5 --> 7,5 (kW)
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Gián tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt hướng trục GXF
Model: GXF
Lưu lượng: 864~2592 m3/h
Cột áp: 179 ~ 125 Pa
Công suất: 0,25 --> 5,5 (kW)
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt hướng trục SHT
Model: SHT
Lưu lượng: 4054~4013 m3/h
Cột áp: 154 ~ 134 Pa
Công suất: 0,25 --> 0,90 (kW)
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt hướng trục TAG
Model: TAG
Lưu lượng: 2600 m3/h
Cột áp: 85 -->250 Pa
Công suất: 250~1500 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt hướng trục TAB
Model: TAB
Lưu lượng: 1800 m3/h
Cột áp: 65 ~ 130 Pa
Công suất: 90 ~ 630 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng