108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Quạt Composite
 
Giá: Liên hệ
Quạt composite FDT
Model:
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất:
Điện áp:
Chuyển động:
Vật liệu:
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: iFan
Giá: Liên hệ
Quạt composite PP4-62
Model:
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất:
Điện áp:
Chuyển động:
Vật liệu:
Bảo hành:
Nhà sản xuất: iFan
Giá: Liên hệ
Quạt composite PVC4-72
Model:
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất:
Điện áp:
Chuyển động:
Vật liệu:
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: iFan
Giá: Liên hệ
Quạt composite PVC4-62
Model:
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất:
Điện áp:
Chuyển động:
Vật liệu:
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: iFan
Giá: Liên hệ
Quạt composite FT35-II
Model: FT35-II
Lưu lượng: 1392~64825 m3/h
Cột áp: 47~361 Pa
Công suất: 0.09~11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: iFan
Giá: Liên hệ
Quạt composite FT-35
Model: FT-35
Lưu lượng: 2500 ~ 58342 m3/h
Cột áp: 186 ~ 361 Pa
Công suất: 0,25 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite FT-30C
Model: FT-30C
Lưu lượng: 2500 ~ 27750 m3/h
Cột áp: 40 ~ 134 Pa
Công suất: 40 ~ 134 Pa
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite PP4-72
Model: PP4-72
Lưu lượng: 565~18213 m3/h
Cột áp: 126~1578 Pa
Công suất: 0.75~7.5 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt composite BJT
Model: BJT
Lưu lượng: 1500~35000 m3/h
Cột áp: 290~1760 Pa
Công suất: 1.1~30 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Nhựa
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng