108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Quạt building
 
Giá: Liên hệ
Quạt buiding JYF
Model: JYF
Lưu lượng: 116~2150 m3/h
Cột áp: 84~490 Pa
Công suất: 17~400 kw
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt building YXF
Model: YXF
Lưu lượng: 300~1600 m3/h
Cột áp: 300~700 Pa
Công suất: 60~150 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt buiding FA
Model: FA
Lưu lượng: 780~6100 m3/h
Cột áp:
Công suất: 28~350 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt buiding GDF
Model: GDF
Lưu lượng: 1000~8000 m3/h
Cột áp: 150~850 Pa
Công suất: 220~3700 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng- VN
Giá: Liên hệ
Quạt building DFF
Model: DFF
Lưu lượng: 5000~13000 m3/h
Cột áp: 250~550 Pa
Công suất: 0.8~3 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt building BPT
Model: BPT
Lưu lượng: 150~550 m3/h
Cột áp: 100~150 Pa
Công suất: 20~40 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building APC
Model: APC
Lưu lượng: 100~300 m3/h
Cột áp:
Công suất: 12~18 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building APB/ASB
Model: APB/ASB
Lưu lượng: 300~1200 m3/h
Cột áp:
Công suất: 24~48 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt building APT
Model: APT
Lưu lượng: 300~1200 m3/h
Cột áp:
Công suất: 24~48 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng