108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Hệ thống hút bụi
 
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi I-9154
Model: I-9154
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 1,5 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt + vải
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi sơn dạng khô
Model:
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 2.2~2.2x3 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi sơn dạng nước IMF902000
Model: IMF902000
Lưu lượng: 20723 m3/h
Cột áp: 1138.8 Pa
Công suất: 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi sơn dạng nước
Model:
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 2.2~2.2x3 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Gián tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng- VN
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi I-921
Model: I-921
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 1,5 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Vải + Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi I-952
Model: I-952
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 1,5 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Vải + Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi I-974
Model: I-974
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 1,5 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Vải + Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Hệ thống hút bụi I-9132
Model: I-9132
Lưu lượng:
Cột áp:
Công suất: 1,5 ~ 11 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Vải + Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng