108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Giới thiệu
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN ĐÀ NẴNG

ĐC: 108 Nguyễn Phước Tần, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

ĐT: 0236 3 727512          FAX: 0236 3 727513    

Email: thanhvu@codiendanang.vn      Website: quatcongnghiepdn.com