Tên công trình: Lắp đặt hệ thống làm mát cho nhà máy Rio Hàn Quốc

Loại công trình: Nhà máy

Chủ đầu tư: Rio Hàn Quốc

Địa điểm: Quảng Nam

Thời gian: 2019

icon