Tên công trình: Công ty TNHH Hi-Tech Apparel Quảng Nam

Loại công trình: Nhà Xưởng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hi-Tech Apparel Quảng Nam

Thời gian: 2019

Mô tả: Có diện tích lớn, công ty về may mặc thời trang

icon