Tên công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG

Loại công trình: Nhà Xưởng

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG

Địa điểm: Quảng Nam

Thời gian: 2019

icon