108 nguyễn Phước Tần, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Quạt kiểm soát cháy
 
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy HL3-2A
Model: HL3-2A
Lưu lượng: 9091 ~ 5361 m3/h
Cột áp: 402 ~ 554 Pa
Công suất: 0.75~30 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy SWF
Model: SWF
Lưu lượng:
Cột áp: 2045~84386 Pa
Công suất: 0.25~30 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy DT
Model: DT
Lưu lượng: 3771~6344 m3/h
Cột áp: 251-154 ~1055-652 Pa
Công suất: 1.5~37 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Gián tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy HLF-6
Model: HLF-6
Lưu lượng: 9091 ~ 5361 m3/h
Cột áp: 402 ~ 554 Pa
Công suất: 0.75~30 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy HTFC-I
Model: HTFC-I
Lưu lượng: 1590~85855 m3/h
Cột áp: 86 - 1086 Pa
Công suất: 0,55 ~ 45 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Gián tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy HTFC-II
Model: HTFC-II
Lưu lượng: 3771~6344 m3/h
Cột áp: 154 ~1080 Pa
Công suất: 6/4 P - 1.5/2.2~8/6P-30/37 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng - VN
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy HTF-A
Model: HTF-A
Lưu lượng: 3800~5500 m3/h
Cột áp: 90~900 Pa
Công suất: 0.55~22 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động:
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng
Giá: Liên hệ
Quạt kiểm soát cháy HTF-B
Model: HTF-B
Lưu lượng: 4070~5305 m3/h
Cột áp: 915 ~ 710 Pa
Công suất: 2.2~37 kW
Điện áp: 220 /380V
Chuyển động: Trực tiếp
Vật liệu: Sắt
Bảo hành: 12 Tháng
Nhà sản xuất: Nghệ Năng